Spójna wiedza o klientach generatorem korzyści

Krzysztof Mierzejewski

BI Insight S. A.

Obraz BI Insight S. A.

Od 2006 roku:

A long time ago in a galaxy far, far away....

Potrzeby wg. szczebla kierowniczego

Critical business priorities, global

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

Potrzeby wg. szczebla kierowniczego

Areas of strategic competitive advantage, U. S.

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

Spójna wiedza o klientach

Motywacja

Drivers for single customer view initiatives, U. S.

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

Schematycznie

Bolączki: brudne dane

Top factors contributing to data inaccuracies, U. S. [1]

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

Bolączki: brudne dane

Top factors contributing to data inaccuracies, U. S. [2]

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

biDQM

You can have data without information, but you cannot have information without data.

Daniel Keys Moran

Cechy produktu:

Bolączki: System of Record

Primary factors preventing single customer view initiatives, U. S.

The 2018 global data management benchmark report

Source: Experian Data Quality

Modus Operandi

radom 26615 ul. Władysława Andersa
nazwa cecha nazwa 2 nazwa 1 miasto kod
fryzjerul.WładysławaAndersaradom26615
[35%100%10%100%100%100%]
Salon FryzjerskiulicaWAndersaRadom26-615
ulica W Andersa, 26-615 Radom
match

Modus Operandi

pl. Alberta Andersa; 26-613
nazwa cecha nazwa 2 nazwa 1 miasto kod
Salon Urodypl.AlbertaAndersaRadom ← 26-613
[55%0%100%100%85%]
Salon FryzjerskiulicaAndersaRadom26-615
ulica Andersa, 26-615 Radom
unmatch

Record Linkage

biMDM

Cechy produktu:

Podsumowanie

Zapraszamy do kontaktu

http://www.biinsight.pl/

<info@biinsight.pl>

Krzysztof Mierzejewski <kmierzejewski@biinsight.pl>